Regulamin Campingu

 1. camping jest czynny od 15.IV do 30.IX
 2. doba noclegowa trwa od godz. 14.00 do 12.00 następnego dnia
 3. cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 – 6.00
 4. opłaty i szczegółowe informacje w RECEPCJI
 5. opłaty za pobyt pobierane są z góry,obowiązuje dokonanie formalności meldunkowych w recepcji niezwłocznie po przybyciu na camping
 6. otrzymany rachunek uprawnia do przebywania na campingu
 7. umywalnie, prysznice, wc dla osób zamieszkałych na campingu są bezpłatne
 8. mycie naczyń tylko w miejscach do tego wyznaczonych, zakaz kąpania zwierząt w sanitariatach
 9. zwierzęta mogą przebywać na campingu tylko z ważną kartą szczepień, psy na smyczy oraz w kagańcach; właściciele zwierząt zobowiązani są sprzątać po swoich zwierzętach
 10. Turysta jest zobowiązany do zachowania porządku i nie zaśmiecania terenu campingu
 11. Turysta ma obowiązek przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i p.poż.
 12. zmotoryzowani turyści poruszający się po terenie campingu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność
 13. obsługa zastrzega sobie prawo dla zakazu wstępu na camping osób pod wpływem alkoholu oraz osób poniżej 16 roku życia bez opieki dorosłych, oraz prawo do usunięcia z campingu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu i nie przestrzegających niniejszego regulaminu
 14. osoby odwiedzające, nie zamieszkałe na campingu, winny zgłosić ten fakt w recepcji
 15. za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki nie ponosimy odpowiedzialności
 16. Obowiązki wyjeżdżającego Turysty:
  – zdać numer identyfikacyjny,
  – pozostawić miejsce biwakowania w czystości,
 17. za wcześniejszy wyjazd nie zwraca się należności.
 18. pobyt na terenie campingu jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu